Google+ Followers

26 Ekim 2013 Cumartesi

Haftanın Filmi

BENİM DÜNYAM


8 yaşına kadar hayatla ilgili hiçbir şey bilmeden yaşayan Ela ile aynı durumdaki ablasını trajik bir biçimde yitirdikten sonra hayatını engellilere adayan Mahir Hoca'nın yollarının kesişmesiyle siyahtan beyaza giden bu yolculuğunda sadece bir kelimeye yer yoktur:

Haftanın Önerisi

Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Charlie'nin çocukları heyecanlandıran,
büyükleri gülümseten öyküsü.

Charlie; annesi, babası, iki ninesi ve iki dedesiyle,
büyük bir kentin bitiminde, küçük bir tahta barakada yaşamaktadır.

24 Ekim 2013 Perşembe

7.Sınıf Artı Bir Yayıncılık Türkçe Testi

Artı Bir Yayıncılığın 7.Sınıflara ait Türkçe Testini indirmek için tıklayınız.

Bilsa Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Testi

Bilsa Yayıncılığın 6.Sınıflara yönelik Türkçe Testini indirmek için tıklayınız.Bir Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Dersi Test 3

Bir Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Dersi üçüncü testi indirmek için tıklayınız.Bir Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Testleri 2

Bir Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Testleri 2 'yi indirmek için tıklayınız.Bir Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Testi

Bir Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Testini indirmek için tıklayınız.PEYAMİ SAFA DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU


22 Ekim 2013 Salı

Okuduğunu Anlama Testi


Türkçe Dersi Bilgi Yarışması Soruları


Cümlede Anlam Testi

Ses Bilgisi


Fiilimsiler Testi 2


Paragrafta Yorum

Paragraf ile ilgili testimizi indirmek için tıklayınız.

Paragrafta Anlam

        

Fiilimsiler Testi

Fiilimsi (Eylemsi) Testi - I

Deyimler ve Atasözleri

                                                 

Cümlenin Ögeleri

100 SORULUK CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ

Cümlenin Ögeleri


CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ

6.Sınıf Deneme Sınavı 3

TÜRKÇE DERSİ DENEME SINAVI

6.Sınıf Deneme Sınavı 2

6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM TESTİ

6.Sınıf Deneme Sınavı 1

6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ DENEME SINAVI

21 Ekim 2013 Pazartesi

Sesli Masallar

Çocuklarınız için birbirinden güzel sesli masallar. Setin içinde 141 adet masal bulunmaktadır.Dinleme için tıklayınız.Ses Bilgisi Tablosu

Ses Bilgisi Tablosunu indirmek için tıklayınız.Küçük Makasçı

Küçük Makasçı adlı tiyatro oyununu okumak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Manda Gözü

Manda Gözü adlı tiyatro oyununu okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Ormanda Bir Mahkeme

Ormanda Bir Mahkeme adlı tiyatro oyununu okumak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Tavsiye Mektupları

Tavsiye mektupları adlı tiyatro oyununu okumak için tıklayınız.

Vatandaş Oyunu


Vatandaş Oyununu okumak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Bizim Aile(Tek Perdelik Kısa Oyun)

Bizim Aile tiyatro oyununu okumak için bağlantıyı tıklayınız.

Cehaletin Bedeli(Sivil Savunma Günü)

Cehaletin Bedeli  Tiyatro Oyunu İçin bağlantımızı tıklayınız.

Aziziye'de Atan Yürek(Radyo Oyunu)

Aziziye'de Atan Yürek Tiyatro Oyunu İçin bağlantımızı tıklayınız.

Ele Ayni Sen(KOMEDİ)

Ele Ayni Sen Tiyatro Oyunu İçin bağlantımızı tıklayınız.

8.Sınıf 1.Dönem Performans Görevi


Fiilimsiler konusuyla ilgili bir performans görevi hazırladım.İndirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
8.Sınıf 1.Dönem Performans Görevi(Fiilimsiler) indirmek için tıklayınız.

8.Sınıf 1.Yazılı Yoklama

8.Sınıf 1.Yazılı Yoklama Sınavını indirmek için tıklayınız.

20 Ekim 2013 Pazar

Edebiyat Bilgileri

 I. NESİR (DÜZ YAZI) BİLGİSİ
Cümleler hâlinde ortaya konan sözlerin belli kalıplar içinde sıkıştırılmadığı anlatım türleri olup bunlara kompozisyon türü de denir. Kompozisyon türleri yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.

Yazım Kuralları

1. Büyük Harflerin Yazımı
  • Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar.
    Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder.

Noktalama İşaretleri

1. Nokta (.)
  • Cümlenin sonuna konur.
    “Çocuklar bahçede oynuyor.”

Anlatım Bozuklukları

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

Sözcükte Yapı ve Ekler


Sözcükleri yapıları bakımından incelediğimizde kimi sözcüklerin hiçbir ek almadan tek başına kullanıldığı; kimilerinin ise anlamını değiştiren ve cümledeki görevini belirleyen bir takım ekler alarak kullanıldığını görürüz.
Sözcükler kök ve ek adı verdiğimiz bölümlerden oluşur.

Cümlenin Ögeleri

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle(tümce) denir.
Cümle, özne ve yüklem gibi temel; nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci gibi yardımcı ögelerden oluşur.
Şimdi cümlenin ögelerine tek tek değinelim.

Cümle Çeşitleri

Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında incelenir.
 A. YÜKLEMLERİNE GÖRE CÜMLELER
 Buna “yükleminin türüne göre” de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

Ses Bilgisi

Dilin temelini sesler oluşturur. Seslerin yazıya çevrilmesinde kullanılan işaretlere harf denir.
Harflerin belli bir sıraya göre bir arada gösterilmesi ile de alfabe oluşur.
Türkçede 29 harf vardır. Bunlar sesli, sessiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Fiil Çatısı

Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz.
Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez,
nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar.

Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.

Eylem ve Eylemsi

FİİL (EYLEM)
İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde bir hareketin adı olurlar: "yürümek, olmak, düşünmek vs."

Ünlem

Yalnız başına anlamı olmayan, cümle içinde, sevinme, korku, özlem, kızma gibi duyguları anlatan ya da seslenme bildiren sözcüklere ünlem denir.
Ünlemlerin cümledeki söyleyişe göre anlam kazanır.

Bağlaç

Kendi başına bir anlamı olmayan, cümlede eş görevli söz ya da söz öbeklerini hatta cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir.
Bağlaçlar edatlardan farklı olarak cümle içinde bağladıkları sözlerin görevlerinde herhangi bir değişme yapmazlar, cümleden çıkarıldıklarında anlamda değişme olsa bile bozulma olmaz.

Edat (İlgeç)

Kendi başına bir anlamı olmayan, diğer söz ve söz öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan sözcüklerdir.
Kimi edatlar cümlede tek başına kullanılıyor olsa bile, anlamlı olması ancak cümle içinde kullanılmasına bağlıdır.
"İçin, kadar, göre, doğru, sonra, dolayı, beri, gibi, yalnız, ile…"
belli başlı edatlardır.

Zarf (Belirteç)

İsimlerin varlıkları ya da kavramları karşılar. Fiillerin ise hareketleri, oluşları karşılar.
Varlıkların nasıl belli nitelikleri varsa, fiillerin de belli nitelikleri vardır. İsmin niteliğini bildiren sözcüklere sıfat demiştik. Fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf denir.

Sıfat (Ön Ad)

İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.
Sıfatların varlığı isimlere bağlıdır. Bu nedenle sıfatlar tek başına kullanılamaz. Bu açıdan sıfatlar tamlama olarak karşımıza çıkar.

Zamir (Adıl)

İsim olmadıkları hâlde isim gibi kullanılan, isimlerin yerini tutan kelimelere zamir denir.
Zamirler sözcük ve ek durumunda olmak üzere ikiye ayrılır.

İsim (Ad) Tamlamaları

Bir ismin aitlik ilgisi bakımından daha belirli hâle gelmesi için başka bir isim tarafından tamlanmasıyla meydana gelen söz öbeğine isim tamlaması denir.
Belli kurallar dahilinde en az iki sözcük bir araya gelerek isim tamlamasını oluşturur.
İsim tamlamaları "tamlayan ve tamlanan" olmak üzere iki unsurdan oluşur.

İsimler(Ad)

Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir.
İsimlerle, karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ilgi vardır. Bunlar daima birbirlerini çağrıştırır.

Paragrafta Anlam


Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur.Paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler.