Google+ Followers

6 Kasım 2013 Çarşamba

Şımarık Şehzadeler

video
Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkisi kurma. Mantıksal çıkarımda bulunma.