Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Türkçe Dersi Bilgi Yarışması Soruları


TÜRKÇE DERSİ BİLGİ YARIŞMASI SORULARI
1.  “Zirvede yılana da kartala da rastlarsınız; ancak biri uçarak, diğeri ise sürünerek çıkmıştır oraya.”
          Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?


A)Yüksek mevkilerde iyilere de kötülere de rastlamak mümkündür.
B) Yaşamda iyi bir yere gelebilmek ancak çok çalışmakla mümkündür.
C) Yüksek mevkidekilerin bazıları, bulundukları konumları hak etmezler.
D) Belli bir çaba sarf etmeden bir mevkiye gelenler orada kalıcı olamaz.
E) Yüksek mevkilerde çalışanlarla çalışmayanlar bir arada bulunabilir.

2.  “Evimizin her tarafı yosun kokuyordu.”
         Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
           A) Özne- nesne- yüklem
           B) Nesne- özne-yüklem
           C) Özne-zarf tümleci- yüklem.
           D) Özne- yüklem
           E) Nesne-yüklem.3.  Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak
            Bu dizelerde kaç zaman zarfı kullanılmıştır?
A)   1       B) 2       C) 3       D) 4         E) 5

4.  Aşağıdakilerin hangisinde kendi sözcüğü bir adın yerine kullanılmamıştır?
          A) Herkes gibi o da kendi halinde bir insandı.
          B) Bütün bunları daha önce kendisine de söyledim.
          C) Kendini dev aynasında görmekten vazgeç artık.
          D) Sen kendini boş yere üzüyorsun be kardeşim!
          E) Geleceğe yönelik kararları sen kendin vermelisin.5.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde türerken ünlü kaybına uğramış bir sözcük bulunmaktadır?
          A) Kaynayan kazan kapak tutmaz..
          B) Besle kargayı oysun gözünü.
          C) Altın ateşte, insan mihnette belli olur.
          D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
          E) Dervişin fikri ne ise  zikri de odur.6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A)Kadın çocuklarını yanına alarak annesinin evine gitti.
B)Dükkancının korkusu bir müşteri kaybetmek korkusundan olabilir.
C)Bir vatandaşın sıra hakkını bu kadar dokunaklı ve nazik bir surette istemesinden duyduğum sevinçten ileri geliyordu.
D) Genç bir adam Amerika’nın batısındaki bir çiftliğe iş başvurusunda bulunmuştu.
       E) Bir sorun çıkma ihtimaline karşı her yeri kontrol etmeye başladılar.


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ ekinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Kardeşim saçlarındaki kepeği bir türlü yok edemedi.
B)    Bakkaldaki çocuk bilyelerin hepsini bana verdi.
C)    Canım o kadar çok sıkıldıki ne yapacağımı bilmiyorum.
D)    Annem kekteki malzemeleri almak için markete gitti.
E)    Üstündeki sana hiç yakışmamış.

      8.Siyaset, edebiyat, spor, sanat, gibi alanlarda başarı göstermiş kişilerin yaşamının anlatıldığı kısa veya uzun metinlere …………….denir.
           Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)   Otobiyografi
B)    Makale
C)    Biyografi
D)    Eleştiri
E)    Deneme

        9.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bildirme kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A)   Ceren büyüyünce öğretmen olmak istiyordu.
B)    Babam bugün benimle birlikte gelse...
C)    Domuz gribinden korunmak için ellerimizi sık sık yıkamalıyız.
D)    Sigara içmeyi lütfen bırak.
E)    Allah’ım beni affet.

       10.Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirir?
A)   Oku-
B)    Dinle-
C)    Otur-
D)    İste-

E)    Beyazlaş-