Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Ses Bilgisi1.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmaz?
A.köpek              B.kilit             C.ilaç            D.top

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olan bir kelime vardır?
A.Parasını  olduğu gibi kardeşine verdi.                  
B.Atını dört nala sürüyordu kaleye doğru.                 
C.Soyadını bile doğru yazamıyordu.                      
D.Uludağ’ın eteklerinde üzüm bağı vardı.

3.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olan bir kelime yoktur?
A.Annem yoğurdu tencereye koydu.                        
B.Komşumuz dün gece ikiz doğurmuş.              
C.Kalbinde şiddetli bir ağrı hissetti birden.               
D.Sevincinden sabaha kadar uyuyamadı.

4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
A.Karnı acıkmış, mutfağa doğru koşmuştu.
B.Kalbi bu kadar acıklı olaya dayanamadı.       
C.Omzuna çantasını almış, yola koyulmuştu.  
D.Yıllar sonra hiç görmediği oğluna kavuştu.

5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde hem ünlü düşmesi, hem de ünsüz yumuşaması olmuştur?
A.Toprağı sıksan şehit fışkıracak bu vatanda.  
B.Şehrin sokaklarında geziyordum yalnız.                  
C.Arkadaş yurduna düşmanı uğratma sakın.     
D.Oğlunun ilacını vermeyi unutmuş bu sabah.

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü düşmesi olmaz?
A.burun           B.omuz       C.derin      D.karın

7.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?

A.Eczaneden defne yaprağı aldım.                              
B.Tam göğsünden yemişti kurşunu.                               
C.Yılan zehrini avına batırmıştı.                                   
D.Öğretmen ilmini öğrencilere öğretir.

8.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde hem ünlü düşmesi, hem de ünsüz yumuşaması olmuştur?
A.Yatağa erkenden yatıp uykuya daldı.                        
B.Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır.                 
C.Kitabın şeklini defterine çiz diye söyledi.              
D.Burnu kıpkırmızı olmuştu soğuktan.

9.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

A.Borcunu vaktinde ödemediği için üzülüyor. 
B.Kağnılarla cephane taşıyordu kadınlar.                   
C.Düğmeleri kopmuş, paçaları sökülmüştü.              
D.Sırma saçlı, sürme gözlü bir kız çocuğuydu.


 10.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A.Kurdun dişleri kocaman kocamandı.                      
B.Her insan borcunu zamanında ödemelidir.  
C.Pazar sepetini evde unutmuş.                                  
D.Kapının kilidi bozulmuş açılmıyordu.


 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması olur?
A. kayıp            B. kilit          C.kalp           D.durak

12.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
A.Öğretmen bir bayram resmi çizin dedi.                   
B.Aklımdan tam onu geçiriyordum bende.      
C.Sevincimi herkesle paylaşmak istiyorum.              
D.Paşam, emrin başım üstüne diye ayrıldı.

13.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A.Ali, akrep burcundan mısın diye sordu.                  
B.Saklandığı yerden koşup geldi.                                  
C.Gribin en iyi ilacı bol bol meyve yemektir.              
D.Oğlunu çok seviyor, kimseyle paylaşmıyor.

14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden fazla ünsüz yumuşaması olmuştur?

A.Baktığın her yerde beni göreceksin.                      
B.Önlüğün düğmesi kopmuş, sökülmüştü.                
C.Eriğin çekirdeğini yutma diye bağırdı.                   
D.Yatağın üstüne çıkmış zıplayıp duruyordu.

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?

A.Çocuğun genzine fıstık kaçtı.                                    
B.Boynumu kesebilirsin ama asla eğemezsin.  
C.Ağzında bir şeyler geveleyip duruyordu.                
D.Durağın orada bir araba kaza yapmış.

16.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olan bir sözcük vardır?
A.Derginin bu ayki sayısı daha çıkmamış.                 
B.Bugün keyfi pek yerindeydi nedense.                     
C.Bilim kurgu filmine gittik babamla.                         
D.Teybin düğmesi ile kim oynadı böyle?

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olan bir kelime yoktur?
A.Fare deliğini çamurla kapattık.                                
B.Tıpatıp annesine benziyor bu çocuk.                       
C.Evladını bağrına basıp öpüp kokladı.                      
D.Dolabın kapağını hızla kapattı.

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden fazla ünsüz yumuşaması olmuştur?
A.Kızgınlığını bir türlü üzerinden atamıyordu.
B.Kazağımı dolaba koymuştum, bulamıyorum.
C.Topa çok sert vurunca taca çıktı.                              
D.Balığın eti çok lezzetliymiş.

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi olan bir kelime vardır?
A.Çenesini tutmasını bir türlü beceremiyordu.
B.Kask takmadığı için kazada beyni zarar gördü
C.Dersini hep zamanında yapardı.                                
D.Evde oturup televizyonda film izleyeceğim.

20.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi olmaz?

A.boyun            B. beyin          C.oyun       D.keyif