Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Paragrafta Anlam

        
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE

1. Kişi yaptığı işi seviyorsa, o alanda yeteneği de varsa başarılı olma olasılığı yüksektir. Bu da kişide doyum sağlar, kendini gerçekleştirme umudunu güçlendiren insanın ruh sağlığı da iyi olur.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevdiği işi yapan insanlar mutlu ve başarılı olur.
B) Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan geçer.
C) Mutlu olmak için her şeye iyi yönüyle bakmamız gerekir.
D) İnsan isterse her şeyde bir mutluluk bulabilir.

2. İster öğrenci isterse yetişkin olsun, bugün herkes dünden daha çok okumak zorundadır. Öğrencilikte yüksek bir okul başarısı, yetişkinlikte de iyi bir iş sahibi olmak ve bu işte yükselebilmek; her zaman olduğundan daha çok okumayı gerektirmektedir.
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) En çok okuması gerekenler öğrencilerdir.
B) Okumanın yaşı ve zamanı yoktur.
C) İş sahibi olmak için okumak gerekir.
D) Boş zamanı okuyarak değerlendirmelidir.

3. Bir aydın yabancı dil bilmese de olur, çok kitap okumasına da gerek yoktur. Yeter ki anadilini gerçekten bilsin. Kelimeleri anlam incelikleriyle tanısın. İyi olanları kötülerinden ayırabilsin.
Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadili eğitimi küçük yaşlarda başlamalıdır.
B) Kitap okuyan kişiler anadillerini daha iyi bilirler.
C) Bir aydın her şeyden önce anadilini iyi bilmelidir.
D) Anadili eğitimi bir yabancı dille birlikte sürdürülmelidir.

4. İlkokuldan beri Ömer Seyfettin’in öykülerini okumuş, onun sürprizli sonlarla biten öyküleriyle dolmuş olan bir genç, farklı bir yazarın öyküsünü okuyunca “Bu da ne?” diyecektir. Onunla tatmin olmayacaktır.
 Parçanın ana düşüncesi nedir?
A) Hep aynı yazarın eserlerini okuyan kişi, farklılığı gördüğü zaman şaşıracaktır.
B) Ömer Seyfettin okunulması gereken tek öykücümüzdür.
C) Öyküde tekdüzelik bıktırır.
D) Okuyucuya hitap etmeyen öykü kalıcı olamaz.

5. Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: “Bunlar daha koruk, zaten yenilmez.” demiş.                         
Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi açgözlü olmamalıdır.
B) Kişi, başaramayacağı işe hiç girişmemelidir.
C) El ele vermeyince bazı konular başarı sağlamaz.
D) Kişiler becerisizlikleri nedeniyle başarısız olursa, hemen o işi kötülerler.

6. İnsan: “Orada bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür.” demekle yetinmemelidir. “O köyün toprağına terimiz damlamazsa / O köy bizim köyümüz değildir.” demelidir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köylerimiz, ilgiden ve sevgiden yoksun bir durumdadır.
B) Bir şeyi sahiplenmek için, ona emek vermek gerekir.
C) Bilinçli bir insan, her zaman yurduna sahip çıkar.
D) İnsan yüreğindeki en kutsal sevgi yurt sevgisidir?

7. Hatırlar mısın? Sen doğduğunda ağlıyordun ama etrafındakiler gülüyordu. Hayatta yaptığın işler öyle olsun ki sen yaşama gözlerini kapatırken çevrendekiler ağlasın; sen ise tebessüm ediyor ol.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatı güle oynaya geçirmelidir.
B) Hayat dolu dolu yaşanmalıdır.
C) Hayatı insanlar yararlı bir şekilde geçirmelidir.
D) Hayatta hiçbir şey insanın moralini bozmamalıdır.

8. Küçük bir çocukken dünya benim için burası demekti. Biriktirdiğim para elimde, buradaki kitapçılara koşardım. Hani nerede onlar? Ben, hep bu kaldırımlar üzerinde, bu dükkanlar arasında, bu sokağın havası içinde büyümemiş miydim? Bu kaldırımlar üzerinde bütün düşlerimi dolaştırmamış mıydım? Onlar, bütün dileklerim bu cadde üzerindeki yaşamda toplanmıyor muydu?
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Çocukluk günlerine duyulan özlem.
B) Çocukken elde edilemeyen şeylere duyulan istek.
C) Çocukluk anılarını düşünerek yaşanılan mutluluk.
D) Düş kırıklıklarını hatırlamanın gereksizliği.

9. Söylev sanatı, insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik sözcükler, duyulmadık tümceler aramak da çocukça bir davranıştır. Ah keşke sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem!
Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gösteriş meraklısı olunmamalıdır.
B) Süsten, özentiden kurtulmuş bir dil kullanılmalıdır.
C) Her insan alçakgönüllü olmalıdır.
D) Söylev sanatı, insanı kendinden uzaklaştırmamalıdır.

10. Roman okumayı sevmeyenler arasında, roman yazmak isteyenler, bir çeşit romancılar da yetişebilir. Bunlar romanlarında yalnız kendilerini anlatırlar ya da düşlerini söylerler. Ama öylelerini de romancı saymak bilmem doğru mudur?
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyi bir roman yazmak için roman okumayı sevmek gerekmez.
B) Roman yazarları eserlerinde ya kendilerini ya da düşlerini anlatırlar.
C) İyi bir roman yazarı olabilmek için yazarın roman okumayı sevmesi gerekir.
D) Roman yazarları eserlerinde hep kendilerini ya da düşlerini anlatırlar.

11. Şair bir şiir üretendir. Tüketicisi okurdur. Üretilen bu şiirler basılır, kitap haline getirilir. Bunu da yapan yayıncıdır. Yani bu üç unsur görevini iyi yaparsa bu iş yürür, gider, değilse biter.

Bu parçada asıl üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirin, bir yaratma işi olduğu
B) Sanat yapıtlarına nesne gözüyle bakılmaması gerektiği
C) Okuyucunun şiir okumadaki yetersizliği
D) Şiir üretmede şair, okur ve yayıncı işbirliğinin önemli olduğu

12. Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz biçimde yapar: Düzgün geometrik ölçülerle peteğini örer ve topladığı bin bir çiçek tozundan süzer. Oysa insanoğlu, uğraştığı on binlerce işi, binlerce yıldır gittikçe geliştirmekte ve hala en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır. İşte insan budur.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisidir?
A) Arılar işlerini en kusursuz biçimde yapar.
B) Arıların yaptığı iş, insanlarınkinden daha zordur.
C) İnsanoğlu hala en kusursuza ulaşamamıştır.
D) İnsanı hayvanlardan ayıran, işini sürekli olarak geliştirmesidir.

13. İnsan nelerden huzur duyduğunu bazen bilemiyor. Güneşli bir günde çay kaşığının şıngırtısı çok kişinin dikkatini bile çekmemiştir. Mutluluğu hep büyük şeylerde aramak, bizi, farkında olmadan karamsarlığa itiyor. Bir kuşun ötüşü, bir kedinin miyavlayışı bile hayatın güzelliğini gösterir. Mutlu olmak için, var olanları değerlendirmek; olumsuzlukları lehimize çevirmek gerekir.
Paragrafın ana düşüncesi nedir?
A) İnsanın davranışları ruhsal durumu ile ilgilidir.
B) Bireyin mutluluk sebebi, toplumun da mutluluk sebebidir.
C) Küçük şeylerden de mutlu olunabilir.
D) Hayatın her anı insanı mutlu edecek kadar güzeldir.

14. Beğenilen bir elbise dikmek nasıl ustalık gerektiriyorsa şiir yazmak da ustalığı gerektirir. En zengin kavramlar ve sözcükler kötü bir ozanın elinde yok olup gider; tıpkı iyi bir kumaşın kötü bir terzi elinde çarçur olması gibi. Sanat, terzilikte olduğu gibi makası kullanabilme işidir. (LGS-2002)
Bu parçada vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatın da, zanaatında iyi ürünleri ustalarının elinden çıkar.
B) Kullanılan araç ve gereçlerin nitelikli ve çok sayıda olması gerekir.
C) Sanatın kaynağında yaratıcılık ve özgünlük vardır.
D) Her uğraşın kendine özgü kuralları vardır.

15. Vatan sevgisi, sevgilerin en yücesidir. Çocuğa bu sevgi anne kucağındayken ailede verilmeye başlanmalı, okul eğitimiyle zenginleştirilerek ve pekiştirilerek geliştirilmelidir. Çünkü vatan, onu seven insanlarla ileriye daha ileriye gidecektir.
Bu parçada, vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?(ÖOS-2001)
A) Vatana hizmet onu sevmekle başlar.
B) Diğer sevgiler vatanı sevmekle başlar.
C) Vatan sevgisi insanı yaşama bağlar.
D) Bilgili insanlar vatana daha çok hizmet ederler.

16. İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar çizilenler daha umut verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır.
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz mevsimi insanlara yaşama sevinci verir.
B) Sanatçılar önemli eserlerini yazın meydana getirirler.
C) İnsanlar yaz mevsiminde daha iyi anlaşırlar.
D) Yazın kırgınlıklar ve küskünlükler son bulur.

17. Tiyatro olan bir memlekette kötülükler, hatalar sürüp gitmez. Çünkü, hayatın bir örneği olan sahnede aktörler, insanlığa ayna olurlar. Biz, kendimizi onlarda görürüz. Onlarda bize ne olduğumuzu, ne olmak istediğimizi, ne olmaktan korktuğumuzu gösterirler.
Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatronun eğitimde önemli bir rol oynadığı
B) Kötülüklerin tiyatro ile önlenebileceği
C) Aktörlerin hayatımızı canlandırdığı
D) Tiyatro sahnelerinde gerçeklerin yansıtıldığı

18. “Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum.” diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: Ben değişmedim, dün de böyle düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış.” derler.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler.
B) İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.
C) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir.
D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur.

19. Bir yaz tatilinde, babamın bir dostunun yanında çalışma denemesi yapmıştım. Harçlığımı ilk aldığımda beni görmeliydiniz. İlk küçük kazancım, benim gözümde milyarlardan daha değerliydi. Çünkü yorularak kazandığım bu parayı hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasıl harcayacağıma karar vermem zor oldu. Harcadığımda aldığım tatsa bambaşkaydı. Çalışkanlığımın ispatıydı bu. Alın terimin belgesiydi.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışkan kişi zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.
B) En tatlı kazanç, insanın kendi çabasıyla elde ettiğidir.
C) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ayrılmalıdır.
D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur.

20. Maymunun biri ağacın tepesinden, ırmağa ağ atan balıkçıları izlemektedir. Balıkçılar, ağlarını atıp giderler. Maymun ağaçtan iner, yerdeki ağ­lardan birini alıp tıpkı balıkçılar gibi ırmağa at­maya kalkışır. Fakat eli ayağına dolaşır ve ağ­lara takılır. Bağırarak balıkçılardan yardım ister, "Yalvarırım kurtarın beni!" diye bağırır. Ama tüm çabaları nafiledir. Takıldığı ağla birlikte su­ların derinliklerinde kaybolup gider. 
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Sonradan şikâyet edeceğimiz işleri yapma­ya kalkışmamalıyız.
B) Cahil kişi, haddini bilmediği için sıkıntılarla karşılaşır.
C) Bilmediği bir işe, kalkışanların sonu hüsrandır.
D) Akıllı kişi, tehlikeli işler yapmaktan korkma­lıdır.