Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Fiilimsiler Testi

Fiilimsi (Eylemsi) Testi - I

1. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?
A) Görünen köy, kılavuz istemez.
B) Öpülesi elleri vardı annemin.
C) Yapılacak işlerin listesini yapıyordu.
D) İki saat boyunca konuşmadan oturdular.

2. "Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir."
Yukarıdaki cümlede altı çizili olarak verilen fiilimsilerle aynı türden fiilimsiler aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerden geçtik.
B) Hayatı sevmek için bir sebebimiz olmalı.
C) Herkes olay yerinde çekim yaparken o henüz hazırlanamamıştı.
D) Bu güzel havada yürüdükçe açılıyordu.


3. I. Çalışırken müzik dinlemeyi seviyordu.
II. Çocuklar bahçeye doluşunca, minik kedi yavrularının keyfi kaçtı.
III. Halamlarla görüşmeyeli uzun yıllar oluyordu.
IV. Aynı anda birçok dertle uğraşmak zorunda kalıyorum.
Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf fiil yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV.


4. Aşağıdakilerin hangisinde zarf - fiil cümleye zaman anlamı katmamıştır?
A) Güçlerimizi birleştirerek bu işin üstesinden geleceğiz.
B) Hava kararmaya başlayınca sokaklar boşalırdı.
C) Hastalığını öğrenir öğrenmez onu ziyarete gitti.
D) Yaşlandıkça iyice çekilmez oluyordu.


5. "Taşınmaya karar verince ev aramaya başladılar." cümlesinde kaç fiilimsi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


6. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat - fiil isimleşmemiştir?
A) Parayı veren, düdüğü çalar.
B) Veren el alan elden üstündür.
C) Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
D) Güzel sevenin, hali nice olur?


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

A) Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir.
B) Güzel yaşamak, bir sanattır.
C) Hızlı gitmesi, kaza yapmasına neden oldu.
D) Böyle sevimli görünerek herkesi kandırdı.

8. "İsim - fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıplaşarak, kalıcı isim oluştururlar."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki
açıklamayı örneklendiren bir kullanım yoktur?

A) Sınava girebilmek için danışmadan bilgi alacaktı.
B) Bayram için bir tencere sarma sardılar.
C) Sıcak yaz günlerini dondurma yiyerek serinletirdik.
D) Arkadaşlarına kavuşmak için sabırsızlanıyordu.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi
kullanılmamıştır?

A) Çocukların kendi aralarındaki oyunlarına imreniyorum.
B) Sürekli yenilikler peşinde koşan bir sanatçıydı.
C) Elini yüzünü yıkayınca kendine gelmişti.
D) Yaz gelince konu komşu kapı önlerine çıkardı.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi
yoktur?

A) Sınavdan çıkarken optik formlarınızı bırakmayı unutmayın.
B) Soğuk bir kış günü Çiftlik Köyü'ne varmıştık.
C) Bizi terk eden babamızı hiç affetmeyecektik.
D) Şiir yazmak bende yemek yemek, su içmek
gibidir.


11. Akşamları erken yatmayı çok istememe rağmen bir türlü beceremezdim. Bazı geceler telefon telefona eklenince işlerim büsbütün aksardı. Bazı şeyleri not alıp ertesi güne bırakırdım. Bunları yapmak çok hoşuma gitmezdi.
Bu parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili fiilimsiler, türü yönüyle birbirinden farklıdır?
A) Önemli olan sevgiye ulaşmak ve sevgiyi paylaşmaktır.
B) Çocuğun hâlini görünce çok acıdım.
C) Ayrılırken en kısa zamanda görüşmek için
birbirlerine söz verdiler.  
D) Kötülerden uzaklaşıp iyilerle dost olunca hayat daha anlamlıdır.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?
A) Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız
ona verdim ben.
B) Veda partisine giderken hangi elbiseni giyeceksin?
C) Çok çalışmasına karşın bir türlü başarılı olamıyor.
D) Genç kız ağlayarak eve doğru ilerliyordu.
2006-OKS
14.
Sıfat - fiiller "-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş" ekleriyle fiillerden türeyen ve sıfat görevi yapan sözcüklerdir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil
kullanılmamıştır?

A) On yıl sonra gelen kuraklık çiftçinin belini
büktü.
B) Rahatımızı kaçıran bu hayvandan kurtulmalıyız.
C) Gelecek yıl memleketine tayin isteyecekmiş.
D) Pencereyi açınca büyük ve yemyeşil çınar
ağacını gördü.


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil durum bildirmemektedir?
A) Sora sora Bağdat bulunur, der büyüklerimiz.
B) Ivır zıvır demeden ne bulmuşsa doldurmuş
çantasına.
C) Konuşurken kaşının birini yukarı kaldırırdı.
D) Her iş az çok bir emekle ve zahmet çekilerek
yapılır.


16. Dört mevsimi bilmeden yaşarken bir bucakta,
   Bir gün güller açıldı, bülbüller öttü, duydum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümle-
deki altı çizili fiilimsiler ile aynı türden bir
fiilimsi kullanılmıştır?

A) Hiçbir fırsatı kaçırmadan parasına para katmıştı.
B) Her defasında unutulan hep ben oluyordum.
C) Gönlünü almak için ne kadar uğraşmıştı.
D) Sonbaharda sararan yapraklar yaprakları ibretle seyrederim.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Bütün bunları yıllardır çalışarak elde etti.
B) Konuşacak kimse bulamamak ne kadar kötü.
C) Bütün gün okul arkadaşlarıyla dolaştı.
D) Nedeni anlaşılmayan bir kırgınlık vardı aralarında.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmıştır?
A) Siz buradan taşınınca eviniz boş kaldı.
B) Bizi okulda güler yüzle karşılardı.
C) Birazdan postaneye mektup atmaya gideceğim.
D) Fuardaki havuza kardeşiyle birlikte yüzmeye gidiyor.

19. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Kimseyi rahatsız etmeden yolunuza devam edin.
B) Görünmez kaza, herkesin başına gelir.
C) Yol yürümekle, ömür yaşamakla biter.
D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.


20. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?
A) Gülen gözlerinden gülücük eksik olmasın.
B) Bugün dönülmez akşamın ufkundayız.
C) Görür gözüm görmez oldu senin yüzünden.
D) Dereyi görmeden paçaları sıva.