Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Fiilimsiler Testi 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Bu dünya etme bulma dünyasıdır.
B) Senin gibi düşüneni de hiç görmedim.
C) Uçurtmanın süzülüşünü seyrediyordu.
D) Çiçeklerin dünyasına yolculuk yaptı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
A) Merdivenlerden koşarak indi.
B) Öğrencinin sevimli bir hali vardı.
C) Bildik kimselerden zarar gelmez.
D) Akşama kadar kiralık ev aradı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Yolda rastladığı öğretmenine selam verdi.
B) Sokakta oynarken ayağı burkulmuş.
C) Sınıftaki davranışları hiç hoş değildi.
D) Unuttuğu kitaplarını almak için geri geldi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Aynur, karnesini almadan gelmiş.
B) İyilik, bütün kapıları kolayca açar.
C) Şiir okuyuşumu herkes beğendi.
D) Gelenleri biz de tanıyamadık.

5. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?
A) Fiilden türemiş sözcüklerdir.
B) İsim, sıfat ya da zarf olabilirler.
C) İsim çekim eklerini almazlar.
D) Olumsuzluk eki alabilirler.

6. “Gülmek sana yakışıyor.”cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Yol yürümekle, ömür yaşamakla biter.
B) Görünmez kaza, herkesin başına gelir.
C) Kimseyi rahatsız etmeden gittiler.
D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?
A) Dökülmüş yaprakları topluyor.
B) Bana karşı çıkınca sinirlendim.
C) Kitap okumayı sevmiyor.
D) Gelecek hafta köye gideceğiz.
8. “Seni dinlerken kalbim uçan kuşlara eş.” dizesindeki fiilimsilerin çeşidi sırasıyla hangisidir?
A) Bağ-fiil- sıfat-fiil
B) Sıfat-fiil- sıfat-fiil
C) Bağ-fiil- isim-fiil
D) İsim-fiil- sıfat fiil

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
A) Buradan gidince beni çok arayacaksın.
B) Anlayışlı olmak zorundasınız.
C) Anlamadığımız konuları öğretmene sorduk.
D) Resim yapmak, yetenek işidir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

A) Yıllar oldu sen gideli buradan.
B) İnat edince hepimiz üzülmüştük.
C) Etrafına bakınarak şöyle dedi.
D) Söyleyecek bir sözüm kalmadı.

11. “Rahat etmeyi, bol bol para harcamayı isteyen adamlar ne istediklerini bilmeyen, bu yüzden istediklerini elde edemeyen insanlar olarak kalacaklardır.”
Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi vardır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Misafirler gidince eve bir sessizlik çöktü.
B) Boş vakit bulursan kitap okursun.
C) Havalar soğuyalı kimse dışarı çıkmıyor.
D) Karanlıkta kalınca ne yapacağımızı şaşırdık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi vardır?
A) Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık.
B) Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
C) Onu uzakta gördük, ama yetişemedik.
D) Okuldan çıktık, hemen eve geldik.

14. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.”cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?
A) İsim-fiil B) Sıfat-fiil
C) Bağ-fiil D) Ulaç

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
A) Gitmeden mutlaka bana uğra.
B) Geçmiş günlerden söz ediyor.
C) Gelecek günler güzel olacak.
D) Şimdi çalışmanın tam zamanıdır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Elinizi yıkamadan yemeğe oturmayın.
B) Seni gördükçe geçmiş günleri hatırlıyorum.
C) Büyüklerimize karşı saygılı davranmalıyız.
D) Gelirken ekmek almayı unutma sakın.


17. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”
Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

A) Geleceğin Türkiye’sini hayal ediyordu.
B) İnsanları aldatmak yanlık bir davranıştır.
C) Kuzular dereden kana kana su içti.
D) Yine andım geçmiş günleri bu gece.

18. “Sen gideli onu hiç görmedim.”cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bir gülüşü bile çok gördüler ona.
C) Gelecek günler sizlerin olacak.
D) Kaybolan yıllarıma çok acıdım.
19.
Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak!.
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin.
Uyuyor mu limanda sallanarak
Altından çivilerle çakılmış gemilerin.
Dörtlüğün hangi dizesinde fiilimsi yoktur?
A) I  B) II C) III D) IV

20. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?
A) Sinirlenince gözü hiçbir şey görmezdi.
B) Koşarken kitaplarını düşürdü.
C) Okuyunca mutlaka anlarsın.
D) Sürekli gülerek konuşuyordu.