Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Cümlenin Ögeleri


CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ

1.     Su başında susuz can vermekteyim,
        Yavrularım susuz, içemem avcı.
Yukarıdaki cümlelerin öğelerine ayrıldığında “susuz” kelimelerinin görevi, sırasıyla hangisi olur?
A)    Yüklem- yüklem
B)     Zarf tümleci- yüklem
C)     Yüklem- zarf tümleci
D)    Zarf tümleci- zarf tümleci

2. Aşağıdakilerin hangisinde vurgu, zaman üzerindedir?
A)    Oya, yarın akşam uçakla Adana’ya gidecek.
B)     Yarın akşam uçakla  Adana’ya Oya gidecek.
C)     Oya, Adana’ya uçakla yarın akşam gidecek.
D)    Oya, yarın Adana’ya akşam  uçakla gidecek.

3. “Uzaktan geliyordu, biraz önce duyduğum sesler.”cümlesinde öğelerin doğru dizilişi hangisidir?
A)    Tümleç-yüklem- özne
B)     Özne-tümleç-yüklem
C)     Yüklem- tümleç-özne
D)    Tümleç-özne-yüklem

4. Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
A)    Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı.
B)     O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü.
C)     Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı.
D)    Alış verişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A)    Okula giderken babama rastladım.
B)     Geçmiş günleri andıkça umutlanırım.
C)     Telgrafı alır almaz yola koyuldum.
D)    Arabasını satan adam üzgündü.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi deyimdir?
A)    Göz hapsine alınmayı, hiç istemem.
B)     Yazıya şöyle bir göz gezdirdim.
C)     Göz güzü görmez olunca, mağaradan çıktık.
D)    İşler, şöyle bir göz atmaya geldim.

7.Duygularının seline kapılan kişiye sanatçı diyemeyiz.”cümlesinde altı çizili öğe cümlenin hangi öğesidir?
A) Edat tümleci                   B)Özne
C) Dolaylı tümleç                D)Zarf tümleci

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yanlış gösterilmiştir?
A)    Kuşu gören köpek ona doğru yöneldi.
B)     Konuşulanlara istemeyerek kulak verdi.
C)     Yaz gelince evimizi tamir ettireceğiz.
D)    Sobanın iyi yanmamasının nedeni kömürün kalitesiz olmasıdır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zarf tümleci vardır?
A)    Kuş, avcıyı görünce hızla oradan uzaklaştı.
B)     Tatil bitince babam beni istedi.
C)     Azgın boğa zincirden kurtulmak için çabalıyordu.
D)    Rüzgâr çıkınca soba tütmeye başladı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A)    Evine, en son model bir müzik seti almıştı.
B)     Bankanın müdürü, istediğimiz krediyi veremeyeceğini söyledi.
C)     Törene katılan herkes onu kutladı.
D)    Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

11. Aşağıdakilerin hangisinde, yanıt cümlesi yalnızca belirtili nesneden oluşmuştur?
A)   -Ne kaçıp duruyor?
       -Şaşkınlıktan.
B) –Nereye bakıyorlar?
      -Gökyüzüne
C) - Kapıyı çalan kimdi?
      -Ali’ydi.
D)  -Kimi gördün bugün?
      -Okul arkadaşımı

12. “Bahçenin bütün kokuları, açık pencereden salona doluyordu.”cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bahçenin bütün kokuları
B)     Açık pencereden
C)     Salona
D)    Doluyordu

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
A)    Kuşları öldürdüklerini görünce, içim yanar.
B)     Buraya gelenler, rahat bir nefes alıyorlardı.
C)     Bugün izlediğimiz oyun, dünyamı değiştirdi.
D)    Çok yönlü okuyanlara, saygı duyuyorum.

14. “Milli bütünlüğe yürümekte olan Türk milletinin büyük bir millet olduğunu, bütün medeni âlem tanıyacaktır.” cümlesinde, yüklemle birlikte sorulan “kim”sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yürümekte olan
B)     Büyük millet olduğunu
C)     Türk milletinin
D)    Bütün medeni âlem

15. “Kendisi okuma fırsatı bulamayan anne, kızını okula göndermeyi çok istiyordu.”cümlesindeki belirtili nesne, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kendisi
B)     Okuma fırsatı bulmayan anne
C)     Okuma fırsatı
D)    Kızını okula göndermeyi

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?
A)    Yarın kütüphaneye seninle birlikte ben de geleceğim.
B)     Yarın ben de seninle birlikte kütüphaneye geleceğim.
C)     Kütüphaneye yarın be de seninle birlikte geleceğim.
D)    Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın geleceğim.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğretmen” sözcüğü, özne görevinde kullanılmıştır?
A)    Öğretmenini çok sevdi.
B)     Öğretmeni hanginiz karşıladı.
C)     Öğretmen onu çok beğendi.
D)    Ödevini öğretmenine verdi.

18. “Manavgat Çayı’nda kayığınızla giderken bardağınızı doldurup suyunuzu içebilirsiniz.” cümlesinin nesnesi hangisidir?
A) bardağınızı               B) kayığınızla
C) suyunuzu                  D)Manavgat Çayı’nda

19. Duyulan heyecanlı bir çocuk sesiydi.” cümlesinin yüklemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Çocuk sesiydi.
B)     Heyecanlı bir çocuk sesiydi.
C)     Bir çocuk sesiydi.
D)    Sesiydi.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?
A)    Annesi çocukları bahçeye götürdü.
B)     Ailesi ona pek özen gösteriyordu.
C)     O, ne gürültüye ne de çığlıklara aldırdı.
D)    Bu parkta geç vakitlere kadar oturdu.

21. “Üç yıl önce bu elbiseyi babam aldı.” Cümlesinin öğeleri, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)    Zarf tümleci- özne- belirtili nesne - yüklem
B)     Zarf tümleci- belirtili nesne -özne-  yüklem
C)     Belirtili nesne- özne-  zarf tümleci- yüklem
D)    Özne-zarf tümleci- belirtili nesne- yüklem

22. “Vücut sağlığı” tamlaması, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznedir?
A)    Vücut sağlığını yavaş yavaş yitiriyor.
B)     İnsan için vücut sağlığı gereklidir.
C)     Babam sonunda vücut sağlığına kavuştu.
D)    Aşılar vücut sağlığını korur.

23. “Yönetmen, filmi çok iyi çekmiş.”cümlesi,  yükleme sorulan hangi soruları yanıtlamaktadır?
A)    Kim-neyi-nasıl
B)     Kimi-neyi-niçin
C)     Ne-nerede-neden
D)    Neyi-neyi-nasıl

24. “Bir akşamüstü kunduracı, çırağını işten atmıştı.” cümlesinin öğe dizilişi, aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?

A)    Eskiden babaannem yemeği bahçede pişirirdi.
B)     Kıyıdaki sandalı denize itmek için uğraşıyor.
C)     Her zaman geçekleri çarpıtarak anlatır.
D)    Köydeki kadınlardan kilim dokumayı öğrenmiş.

25. Aşağıdakilerin hangisinde “evet” cevabı farklı bir öğe yerine geçmektedir?
A)    O gün beni arayan sen miydin?
-Evet.
B)     Birlikte gidelim mi?
-Evet.
C)     Eski arabayı sattın mı?
-Evet.
D)    O gün bizi çok mu bekledi?

-Evet.