Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Cümlenin Ögeleri

100 SORULUK CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yüklem görevindedir?
A)      O, kırmızı kanatlı bir kuştu.
B)      İstekleri, hiç bitmeyen bir mutluluktu.
C)      Onları arayan yakın akrabasıydı.
D)      Mutlulukları sağlayan anne sevgisiydi.
   

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi zamirdir?
A)      Seni dün okulda göremedim.
B)      Sınav olduğu için hepsi okula gelmişti.
C)      Müdür, herkesin burada toplanmasını istedi.
D)      Konukları ağırlamak için gerekli hazırlıkları yapmalıyız.

  
3.”Babam , hareketlerimize dikkat etmemizi ister.” Cümlesinde özne olan kelime, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç görevindedir?
A)      Şehre giderken babamdan izin aldım.
B)      Babam her zaman rahat konuşur.
C)      Ağabeyim gidip babamı çağırdı.
D)      Bu fotoğraf babamın bir  hatırasıdır.

  
4.      Su başında susuz can vermekteyim,
        Yavrularım susuz , içemem avcı.
Yukarıdaki cümlelerin öğelerine ayrıldığında “susuz” kelimelerinin görevi, sırasıyla hangisi olur?
A)      Yüklem- yüklem
B)      Zarf tümleci- yüklem
C)      Yüklem- zarf tümleci
D)      Zarf tümleci- zarf tümleci


5.Aşağıdakilerin hangisinde vurgu , zaman üzerindedir?
A)      Oya, yarın akşam uçakla Adana’ya gidecek.
B)      Yarın akşam uçakla  Adana’ya Oya gidecek.
C)      Oya, Adana’ya uçakla yarın akşam gidecek.
D)      Oya, yarın Adana’ya akşam  uçakla gidecek.

6. “Uzaktan geliyordu, biraz önce duyduğum sesler.”cümlesinde öğelerin doğru dizilişi hangisidir?
A)      Özne-tümleç-yüklem
B)      Yüklem- tümleç-özne
C)      Tümleç-yüklem- özne
D)      Tümleç-özne-yüklem

  
7.Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
A)      Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı.
B)      O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü.
C)      Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı.
D)      Alış verişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı.

  
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca  özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A)      Okula giderken babama rastladım.
B)      Geçmiş günleri andıkça umutlanırım.
C)      Telgrafı alır almaz yola koyuldum.
D)      Arabasını satan adam üzgündü.


9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi deyimdir?
A)      Göz hapsine alınmayı , hiç istemem.
B)      Yazıya şöyle bir göz gezdirdim.
C)      Göz güzü görmez olunca, mağaradan çıktık.
D)      İşler, şöyle bir göz atmaya geldim.

  
10.Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne kullanılmamıştır?
A)      Öğretmen soruları okudu ve yanıtladı.
B)      Kitabı bitirdi sonra müzik dinledi.
C)      Orhan’ın yüreği yurt sevgisiyle soluydu.
D)      Çocuk kapıdan içeri girdi,salona yöneldi.

11.Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin öğesi olmaya bir arasöz vardır?
A)      Dayı, hani sınıfın en babacanı, geldi.
B)      Kuşları,o çok sevdiğim varlıkları, nasıl unuturum.
C)      Dağlara, senin çok sevdiğin yere,gezi yaptık.
D)      Bir sonbahar sabahı, o kadar iyi anımsıyorum ki, ilk kez o bahçeyi gezdik.
  

12. “Duygularının seline kapılan kişiye sanatçı diyemeyiz.”cümlesinde altı çizili öğe cümlenin hangi öğesidir?
A) Edat tümleci                   B)Özne
C) Dolaylı tümleç                D)Zarf tümleci13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yanlış gösterilmiştir?
A)      Kuşu gören köpek ona doğru yöneldi.
B)      Konuşulanlara istemeyerek kulak verdi.
C)      Yaz gelince evimizi tamir ettireceğiz.
D)      Sobanın iyi yanmamasının nedeni kömürün kalitesiz olmasıdır.


14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zarf tümleci vardır?
A)      Kuş, avcıyı görünce hızla oradan uzaklaştı.
B)      Tatil bitince babam beni istedi.
C)      Azgın boğa zincirden kurtulmak için çabalıyordu.
D)      Rüzgâr çıkınca soba tütmeye başladı.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A)      Evine, en son model bir müzik seti almıştı.
B)      Bankanın müdürü, istediğimiz krediyi veremeyeceğini söyledi.
C)      Törene katılan herkes onu kutladı.
D)      Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

16.Aşağıdakilerin hangisinde, yanıt cümlesi yalnızca belirtili nesneden oluşmuştur?
A)   -Ne kaçıp duruyor?
       -Şaşkınlıktan.
B) –Nereye bakıyorlar?
      -Gökyüzüne
C) - Kapıyı çalan kimdi?
      -Ali’ydi.
D)  -Kimi gördün bugün?
      -Okul arkadaşımı
  
17. “Bahçenin bütün kokuları, açık pencereden salona doluyordu.”cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Bahçenin bütün kokuları
B)      Açık pencereden
C)      Salona
D)      Doluyordu
  
18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
A)      Kuşları öldürdüklerini görünce, içim yanar.
B)      Buraya gelenler, rahat bir nefes alıyorlardı.
C)      Bugün izlediğimiz oyun, dünyamı değiştirdi.
D)      Çok yönlü okuyanlara, saygı duyuyorum.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu vardır?
A)      Yıllar su gibi akıp gidiyorlar.
B)      Baharla birlikte otlar yeşeriyorlar.
C)      Güzellikle çağımızda tükeniyorlar.
D)      Onlar geçmişi özlemle anıyorlar.


20. “Asıl sayı sıfatları ile çoğullanan öznelerin yüklemleri tekil olur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A)      İki arkadaş hasretle kucaklaştılar.
B)      Ardan belki on yıl geçti.
C)      Toplantıya üç kişi katıldı.
D)      Sınavı altı yüz öğrenci kazandı.

21.Aşağıdakilerin hangisinde , cümlenin öğelerini ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır?
A)      Bir / kadının /suya / değiyor / ayakları
B)      Fıstıkların arkasından / yusyuvarlak / bir ay / doğuyor.
C)      Sivas yollarından  / ağır ağır / kağnılar / gider / geceleri.
D)      Dağlarca / 1940’larda / ünlü / bir ozandı.


22.Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?
I-                    Kardeşim ve ben sinemaya gittim.
II-                 Siz beni  hâlâ anlayamadınız.
III-               Duygular aldatırlar insanı.
IV-               Dalgalar kumlu kıyıları yalıyor.
A) I-III       B) III-IV          C) I-IV         D) II-III

  
23.”Milli bütünlüğe yürümekte olan Türk milletinin büyük bir millet olduğunu, bütün medeni âlem tanıyacaktır.” cümlesinde, yüklemle birlikte sorulan “kim”sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Yürümekte olan
B)      Büyük millet olduğunu
C)      Türk milletinin
D)       Bütün  medeni âlem


24. “Kendisi okuma fırsatı bulamayan anne, kızını okula göndermeyi çok istiyordu.”cümlesindeki belirtili nesne, aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Kendisi
B)      Okuma fırsatı bulmayan anne
C)      Okuma fırsatı
D)      Kızını okula göndermeyi

  
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?
A)      Yarın kütüphaneye seninle birlikte ben de geleceğim.
B)      Yarın ben de seninle birlikte kütüphaneye geleceğim.
C)      Kütüphaneye yarın be de seninle birlikte geleceğim.
D)      Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın geleceğim.

26.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”öğretmen” sözcüğü, özne görevinde kullanılmıştır?
A)      Öğretmenini çok sevdi.
B)      Öğretmeni hanginiz karşıladı.
C)      Öğretmen onu çok beğendi.
D)      Ödevini öğretmenine verdi.


27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin dolaylı tümleci, belirtili isim tamlamasıdır?
A)      Kuşun gagasına tatlı bir öpücük kondurdu.
B)      Yolculardan biri yaşlı kadına yer verdi.
C)      Gezi programı için okul müdürüne başvurdu.
D)      Komşunun kızı, koşuşan çocuklara bakıyordu.


28.” Manavgat  Çayı’nda kayığınızla giderken bardağınızı doldurup suyunuzu içebilirsiniz.” cümlesinin nesnesi hangisidir?
A) bardağınız                           B) kayığınızla
C) suyunuz                               D)Manavgat Çayı’nda


29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?
A)      Ahmet, yarın sabah uçakla İzmir’e gidecek.
B)      Yarın sabah uçakla İzmir’e Ahmet gidecek.
C)      Ahmet, İzmir’e uçakla yarın sabah gidecek.
D)      Ahmet,İzmir’e yarın sabah uçakla gidecek.


30.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması “özne” görevinde kullanılmıştır?
A)      Yorulan çocuk havuzun kenarına oturdu.
B)      Ay ışığı odanın penceresine vuruyordu.
C)      Kapının kilidini ustaya tamir ettirdi.
D)      Su bardaklarını mutfağın rafına yerleştirdi.


31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler, “Öğrenciler, dönem ödevlerini kütüphanede yapıyorlardı.”cümlesindeki öğelerin sıralanışına uygundur?
A)      Gemiciler, güneşin batışını uzaktan seyrettiler.
B)      Karıncalar, durmadan yuvalarına yiyecek taşıyorlardı.
C)      Kuşlar, ağacın dalına yuva yapmış.
D)      Yolcular uçaktan birer birer indiler.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır?
A)      İniverdik uyumuşların önüne karadan,gemilerle.
B)      Yarattı altın mucizesini geceler süren gayret.
C)      Çektik süslü kadırgaları binlerce kişi.
D)      Sustu bütün ormanlar, bütün kuşlar.

33. Aşağıdaki  hangi cümlede tamlama, belirtili nesne görevindedir?
A)      Arkadaşım Türkçe kitabını bana verdi.
B)      Sınavdan önce ders notlarına göz attı.
C)      Kalemim masanın gözünde kaldı.
D)      Ağabeyim yüksek okul mezunudur.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu,  zaman kavramı üzerindedir?
A)      Az önce ben, o kitabı dayıma verdim.
B)      O kitabı dayıma az önce ben verdim.
C)      Ben, o kitabı dayıma az önce verdim.
D)      Dayıma az önce ben o kitabı verdim.

35. Hangi cümlede, yükleme yönelteceğimiz “neyi” sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır?
A)      Ahmet, otobüs biletini cebinden düşürdü.
B)      Tabaktaki meyveleri birer birer yıkadı.
C)      Bahar gelince bahçeyi yeşil otlar kapladı.
D)      Usta, evinin kiremitlerini bir günde aktardı.

36. “Akşamki sel  bizim mahalledeki evlerin bodrumları ile ana caddeyi bastı.”cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)      Özne- nesne- yüklem
B)      Zarf tümleci-özne- yüklem
C)      Zarf tümleci-özne- nesne- yüklem
D)      Özne- dolaylı tümleç-nesne- yüklem

37. “Duyulan heyecanlı bir çocuk sesiydi.”cümlesinin yüklemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Çocuk sesiydi.
B)      Heyecanlı bir çocuk sesiydi.
C)      Bir çocuk sesiydi.
D)      Sesiydi.

38. “Bizans, Doğu ile Batı dünyalarını birbirine yaklaştırmak gibi medeniyet tarihinin en muazzam hadisesini ancak İstanbul fetholunduktan sonra idrak etmiştir.”cümlesinde, aşağıdaki öğelerin hangisi yoktur?
A) Özne                           B)Zarf tümleci
C)Dolaylı tümleç             D) Belirtili nesne


39. “Oyun oynayan küçük çocukları salonun penceresinden seyrediyordu.”cümlesinin dolaylı tümleci için, aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A)      Belirtisiz isim tamlaması
B)      Belirtili isim tamlaması
C)      Zincirleme isim tamlaması
D)      Sıfat tamlaması


40. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri yanlış verilmiştir?
A)      Gül         dalındayken        güzeldir.
Özne          zarf tüm.           Yüklem

B) Dün akşam              hava           kapalıydı.
        Özne                b.siz  nes.          yüklem


B)      Tatilde geçen günlerim       akan su gibiydi.
            Özne                                       yüklem


D) Temiz havada gezmek        sağlığa       faydalıdır.
                 Özne                         dol. tüm       yüklem

41. Büyük Itrî’ye eskiler derler
      Bizim öz musikimizin pîri
Beyit cümle hâline  getirildiğinde, aşağıdakilerin hangisi özne olur?
A)      Büyük Itrî’ye
B)      Eskiler
C)      Bizim
D)      Bizim öz musikimizin pîri

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci  yoktur?
A)      Başından geçenleri gülerek anlattı.
B)      İşini bitirince dükkânı kapattı.
C)      Elindeki çantayı içeriye bıraktı.
D)      Güneşli bir günde piknik yaptık.

43. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?
A)      Annesi çocukları bahçeye götürdü.
B)      Ailesi ona pek özen gösteriyordu.
C)      O, ne gürültüye ne de çığlıklara aldırdı.
D)      Bu parkta geç vakitlere kadar oturdu.

44. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğelerine ayrılışı doğrudur?
A) Kültürün en büyük aktarıcısı     dildir.
        Özne grubu                               yüklem
B) Kültür        bir değerler       bütünüdür.
       Özne              zarf tüm.         Yüklem
C)Türkiye Cumhuriyeti’nin  temeli   kültürdür.
            Özne grubu               b.li nes.     yüklem
D) Tarih   edebiyat ve sanat kültürün   esas     unsurlarıdır.
      Özne             b.li nene                  zf. tüm.    yüklem

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve yüklemden meydana gelmiştir?
A)      Dışarıda bunaltıcı bir sıcak var.
B)      İnsanlar şehir dışına gidiyor.
C)      Gökyüzünde tek bir bulut yok.
D)      Çok tatlı ve sıcak bir rüzgar esiyor.

46. “Üç yıl önce bu elbiseyi babam aldı.” Cümlesinin öğeleri, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)      Zarf tümleci- özne-   belirtili nesne - yüklem
B)      Zarf tümleci- belirtili nesne -özne-  yüklem
C)      Belirtili nesne- özne-  zarf tümleci- yüklem
D)      Özne-zarf tümleci- belirtili nesne- yüklem
47.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , yüklemden önceki kelimelerin tamamı dolaylı tümleç görevindedir?
A)      Babadan kalma eski evinde mutluydu.
B)      Bu yıl sonbaharda tatile çıkacak.
C)      Olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
D)      Başarısında ailesinin payı büyüktü.

48.Hangi cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır?
A)      Şiir okuyan çocuk, Ali’nin  kardeşidir.
B)      Karşıdaki geniş meydan top sahasıdır.
C)      Bindiğimiz araç çift katlı otobüstü.
D)      Köhne evleri saray gibi gösteren akşam güneşiydi.

49.Hangi cümlede ikileme dolaylı tümleç içinde yer almıştır?
A)      Zamanı kısıtlı insanlar, belli başlı kitapları okumalıdır.
B)      Herkes,günde bir iki saat okumalıdır.
C)      Çeşit çeşit etkinliklerle boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz.
D)      Okunan her roman, yeni yeni  alemlere götürür.

50.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, cümlenin öznesi olan kelimeleri birbirine bağlamıştır?
A)      Masayı ve dolabı çekip dışarı çıkardı.
B)      Çocuk ile babasının birlikte oynamasını izledik.
C)      Rüzgâr ve yağmur bütün çevreyi alt üst etti.
D)      Gürgenleri de meşeleri de bir bir kestiler.

51.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden “Kültür, toplumların yaşama biçimidir.” cümlesiyle aynıdır?
A)      Her dilde kavramlar farklıdır.
B)      İnsanlar düşünmeden konuşmamalı.
C)      İnsanlar, bir kültürün içinde doğarlar.
D)      Kültürün taşıyıcısı ve göstergesi dildir.

52. “Bizim köyün avcıları karşıdaki tepelerde keklik avladılar.”cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne                              B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç               D)Belirtisiz nesne                  

53.Hangi cümlede zamir, dolaylı tümleç görevindedir?
A)      Onu bir daha okulda görmeyecektim.
B)      Bendeki  azim kardeşimde yoktu.
C)      Bunu anneme sen sor.
D)      Çantayı kendisine vereceğim.

54. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi, “renkli çamaşırlar yıkanınca soluverdi.” cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır?
A)      İmlâ Kılavuzu eski masamızda duruyor.
B)      Evdeki hesap çarşıya uymadı.
C)      Badem ağaçları tomurcuklanmaya başladı.
D)      Bu vazoyu okul arkadaşım verdi.

55. “Edebi eserler bir milletinin kültürünün aynasıdır.”cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)      Özne-yüklem
B)      Özne-belirtisiz nene- yüklem
C)      Özne-dolaylı tümleç- yüklem
D)      Belirtisiz nesne-özne-yüklem

56.Hangi cümlede sıfat tamlaması, zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?
A)      Geçen yıl susuzluk çekmemiştik.
B)      Evimiz, küçük bir ırmağın kenarındaydı.
C)      Misafirler diğer odaya geçtiler.
D)       Tek eğlencemiz siyah beyaz televizyondu.

57.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne ve yüklemden  meydana gelmiştir?
A)      Bu satırlarda yeni bir arayış var.
B)      Sanat, mazi ile bağları koparmamalıdır.
C)      Onlar Mili Mücadele’nin isimsiz kahramanlarıydı.
D)      Geçmişi yeniden yorumlayan kafalara ihtiyaç var.

58.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır?
A)      Yakın dostlarım, bütün kitaplardır.
B)      Babamın arabası evin önündeydi.
C)      Cebindeki paraların hesabını bilmez.
D)      Ayrılık acısı çekilecek dert değil.


59. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem”şeklinde sıralanmıştır?
A)      Bu şekilde giyinmek size yakışıyor.
B)      Dalgalar sandalımızı kıyıya attı.
C)      Sizi dünden beri telefonla arıyoruz.
D)      Ağaçların yaprakları günden güne sararıyor.

60. “Neşeli bir arkadaşın sohbeti insanın üzüntüsünü hafifletir.” cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne                                     B)Yüklem
C) Belirtili nesne                       D) Zarf tümelci

61.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim tamlaması özne görevindedir?
A)      Sonunda oğlunun başarısını gördü.
B)      Arkadaşının sözlerinden çok etkilenmişti.
C)      Kedinin bakışları pek sevimliydi.
D)      Kumaşın rengini beğenmemişti.

62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü öznedir?
A)      Sanatçı duyarlığı taşıyan yazar başarılıydı.
B)      Çalışırken yorulduğunu fark etmedi bile.
C)      Kirpiklerinin arasından bana bakıyordu.
D)      O günlerde seni iki kez aramıştım.

63.Aşağıdaki sorulardan hangisi “özneyi buldurmaya” yöneliktir?
A)      Sanatçıyı niçin başarılı buluyorsunuz?
B)      Ustalığı kolayca belli oluyor mu?
C)      O eserden ne bekliyorsunuz?
D)      Bu güzel romanı kim yazmış?

64. “Vücut sağlığı” tamlaması, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznedir?
A)      Vücut sağlığını yavaş yavaş yitiriyor.
B)      İnsan için vücut sağlığı gereklidir.
C)      Babam sonunda vücut sağlığına kavuştu.
D)      Aşılar vücut sağlığını korur.

65. “Çatırdayan çalılar dört cana can katıyor.”cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çatırdayan                    B)Çatırdayan çalılar
C)Dört cana                      D) Can

66.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” cümlenin en önemli öğesi durumundadır?
A)      Kaptan, geminin güvertesinde yolcuları saygıyla karşıladı.
B)      Geminin güvertesinde yolcuları saygıyla kaptan karşıladı.
C)      Kaptan geminin güvertesinde saygıyla yolcuları karşıladı.
D)      Kaptan, yolcuları saygıyla geminin güvertesinde karşıladı.

67. “Yönetmen, filmi çok iyi çekmiş.”cümlesi,  yükleme sorulan hangi sorular yanıtlamaktadır?
A)      Kim-neyi-nasıl
B)      Kimi-neyi-niçin
C)      Ne-nerede-neden
D)      Neyi-neyi-nasıl

68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?
A)      Garson masayı iyi temizledi.
B)      Bayım size yardım edeyim.
C)      Müdür seni görmek istiyor.
D)      Komutan askerleri denetledi.

69. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  zamir,  nesne görevindedir?
A)      Saçları kısacık kesilmiş.
B)      Onu çalışırken buldum.
C)      Geldiğinizi ondan öğrendim.
D)      O, çok başarılı bir öğrencidir.

70.”Bu tür sözler beni çok duygulandırır.” cümlesinde öğe dizilişi,aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem
B)      Nesne-özne-zarf tümleci-yüklem
C)      Özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç- yüklem
D)      Dolaylı tümleç-özne-nesne-yüklem

71. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinin yüklemi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A)      Haber gelince çok rahatladım.
B)      Gülerek benden uzaklaştı.
C)      Bugün hava erken karardı.
D)      Beni görünce tatlı tatlı gülüverdi.

72.” İnsan, çalışmasının bedelini almak ister.”cümlesinde özne olan sözcük, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleçtir?
A)      İnsan, yüreğinin dostluklara açmalıdır.
B)      Böyle olaylar insanı çileden çıkarır.
C)      Sonunda insan evrene hakim oldu.
D)      Doğa insana cömert davranmış.

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevindedir?
A)      Kuşun kanadına sapan  değdi.
B)      Çocuk kuşun kanadını kırdı.
C)      Kuşun kanadı pek uzunmuş.
D)      Tüy kuşun kanadından koptu.

74. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin dolaylı tümleci, belirtili isim tamlamasıdır?
A)      Bu yaz ilk kez denize girdim.
B)      Taze biberlerden de toplayınız.
C)      Kuyunun ağzına kapak koyunuz.
D)      Şirin bir kasabada doğdu.

75.” Çok sevdiğim insanlarla sohbet ettikten sonra be evi zor benimserim”cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Dolaylı tümleç                           B)Zarf tümleci
C)Özne                                            D) Nesne

76. Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin öğeleri  “özne-dolaylı tümleç-belirtili nesne-yüklem”  şeklinde sırlanmıştır?
A)      Çocuk badanaları dökülmüş odada ödevini yapıyordu.
B)      Kırık camdan gelen soğuk hepimizi hasta etti.
C)      Çocuk öksürünce annesi korkuyla ona baktı.
D)      Soğuk havada paltosuz çıkmama annem izin vermez.

77.    “Çarşı Pazar ortasında
Uykunun bir köşesinde
Yüreğim sana çevrili”
Bu dizeler cümle hâline getirildiğinde özne, aşağıdakilerden  hangisidir?
A)      Çarşı ortasında
B)      Uykunun köşesinde
C)      Sana
D)      Yüreğim

78.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğelerine ayrılışı yanlıştır?
A)  Meyveyi     dalından          kopardım.
     Nesne           Dol. tüm.           Yüklem

B) Edebiyatımızda  zengin şiir örnekleri    vardır
        Dol. tüm               Nesne                    Yüklem


C) Bugünün      başarılı edebiyatçısı konusunu   
  Zarf. Tüm            Özne                     Nesne
dünün        usta sanatçıları gibi        verir.
Zarf tüm.        Dolaylı tüm.             Yüklem
   

D) Masallar, zaman zaman   gerçeği görmemizi
      Özne           Zarf tüm.          Nesne             
  engellemiştir.
  Yüklem


79.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki sözcüklerin tamamı nesne görevindedir?
A)      Annesinden kalma saati bileğine takmıştı.
B)      Deniz kıyısındaki eski evi sattık.
C)      Güz mevsiminde dershaneye başlayacağım.
D)      Öykülerinde insanların yalnızlığını anlatır.

80.“Sanatçı denilen kişide, kimsede rastlanamayan bir tasarlama gücü bulunmalıdır.”cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Sanatçı
B)      Kimsede rastlanmayan
C)      Tasarlama gücü
D)      Kimsede rastlanmayan bir tasarlama gücü

81.“Sanatçı, kelimelerin gücünü çok iyi bilmelidir.” cümlesindeki  isim tamlamasının görevi nedir?
A)      Özne
B)      Belirtili nesne
C)      Zarf tümleci
D)      Dolaylı tümleç


82.(1)Ortalık henüz ağarmakta.(2)Havayı keskin bir çiçek kokusu sarmış. (3)kuşlar yuvalarında ötüşüyorlar.(4) bu koroya cırcır böcekleri de katılıyor.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?
A) 1              B) 2           C)3          D) 4

83.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?
A)      İki kardeş yana yan oturuyordu.
B)      Kış gelince ayaklarım çok ağrıyorlar.
C)      Bu olaydan herkes haberdar edilmelidir.
D)      Günler ayları, aylar yılları kovaladı.


84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uygunluğu yoktur?
A)      Bu güzel habere ben ve ailem çok sevinmişti.
B)      Çocuk ve ailesi olayı olgunlukla karşıladılar.
C)      Ana,kız elbirliğiyle evi temizlediler.
D)      Dedem ve ben çok güzel anlaşırız.

85.Topluluk adları özne olursa yüklem tekil olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kurala örnektir?
A)      Öğretmenler de zaman zaman dinlenmelidir.
B)      Başkan heyete aydınlatıcı bilgi verdi.
C)      Ordu, ulusal bağımsızlığın bekçisidir.
D)      Bu işi ilgili komisyona havale ettiler.

86.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır?
A)      Bir bozkır akşamı yollardayım.
B)      Gölgeleri uzadı direklerin.
C)      Geceden geceye yıldız aktı.
D)      Öküzler, kağnı, adam yol alıyordu.

87.”Yaz tatiline çıkan Sevgi’yle Gönül bugün Mersin’e hareket ettiler.”cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Yaz tatiline
B)      Sevgi’yle Gönül
C)      Yaz tatiline çıkan
D)      Yaz tatiline çıkan Sevgi’yle Gönül

88. Aşağıdaki cümlelerin hangisi , tümüyle yüklemdir?
A)      Sınıfın en başarılı öğrencisidir.
B)      Cümlede bildirilen iş yüklemde toplanır.
C)      Dün akşam erken yatmış.
D)      Biraz önce buradan geçti.
  
89.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)      Bizim köy sonbaharda cennet gibidir.
B)      Üç yılda boyu uzamış.
C)      En azından telefon etmeliydi.
D)      İl görüşte onu tanıyamadım.
90. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır?
A)      Amcam dershanenin bekçisidir.
B)      Arkadaşımın dayısı uzun boyludur.
C)      Herkesten önce eve geleceğini söyledi.
D)      Yüklem, genellikle cümle sonunda bulunur.

91. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”bir deyim” yüklem göreviyle kullanılmıştır?
A)      Tepeden inme bir tayinle buraya geldim.
B)      Yeni aldığım kitaba göz gezdirdim.
C)      Burnu havalarda geziyor.
D)      İnce eleyip sık dokuduğunu söylüyor.


92. Eksiltili (kesik) cümlelerde yüklem bulunmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnektir?
A)      Önce biraz yürüyüş sonra dinlenme.
B)      Bu konuyu ileride tekrar göreceğiz.
C)      İstediğim kalemi bana vermediniz.
D)      Büyüklere saygılı olunuz.
  
93.Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi zamirdir?
A)      Ablam gerçekten güzeldir.
B)      Bu odadakilerin hepsi benim.
C)      Kimin geleceğini duydun mu?
D)      Bana soru soran bu gençtir.

94.Yardımcı eylemler, bir araya geldikleri asla birlikte yüklem olurlar.
Aşağıdakilerin hangisi buna bir örnek değildir?
A)      Konukları yolcu ediniz.
B)      O, size yardımı candan eder.
C)      Size saygılarımı arz ederim.
D)      Otobüs hareket ediyor, acele edin.
95. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış ayrılmıştır?
A)      Bana ne getirdiğini /gördün mü?
B)      Bütün bunları ne zaman /aldın?
C)      Bana bakan okulun /müdürüdür.
D)      Öğrenciler /okulun bahçesindeler

96.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, “Evin çatısı karla örtülmüştü.” cümlesinin  öznesi ile aynı türden bir tamlamadır?
A)      Kitabın kabını hazırlayınız.
B)      Evin etrafını duvarla ördüler.
C)      Bu olaya tanık oldun mu?
D)      Odanın penceresi sokağa bakıyor.
  

97.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”özne” açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A)      Bu iki öğrenci,yiğit ile nazlı, sınıfın en çalışkanıdırlar.
B)      Toplantıya siz de katılacaksınız.
C)      Sana, herkesten çok sana güveniyorum.
D)      Sizden bunu hiç beklemiyordum.


98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, vurgulanan öğe durumundadır?
A)      Ağaçlar, renkli giysilerini teker teker giyiniyorlar.
B)      Bu öğrenciler hep gelecek için çırpınıyorlar.
C)      Saçlarımı, öğrenciler için verdiğim emek beyazlattı.
D)      Tiyatro kültürü çağımızda uygarlığın bir ölçüsüdür.
  

99. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir deyimden oluşmuştur?
A)      Ben yüz vermeyince hemen yanımızdan ayrıldı.
B)      Gördüklerim ciğerimi parçaladı.
C)      Dil uzatmakta ustadır.
D)      Telefonda”Cicim ayı bitti.”diyor.
   
100. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ,özne adlaşmış sıfattır?
A)      Amcam, köpeğine çok temiz bakıyor.
B)      Salı gününden beri evde yoklar.
C)      Çalışkanlar sınava girmedi.
D)      Kaleci, bugünkü oyunda göz doldurdu.