Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

6.Sınıf Deneme Sınavı 3

TÜRKÇE DERSİ DENEME SINAVI

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili  sözcük gerçek anlamının dışında   kullanılmıştır?
A)    Çocukların kırdığı camı değiştirelim.
B)   Her sabah bu yolda karşılaşırız.
C)   İrem’ i rahat bırak, üstüne düşme.
D)   Mutfağa girdim ki yemek yanıyor.

2- Bilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımak” anlamında kullanılmıştır?
A)    İlk önce bildiğin soruları yanıtla.
B)   Bildiğin gibi değil o çocuğun hareketleri.
C)   Ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum.
D)   Beni bilen herkesi doğum günüme çağırdım.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A)    Gül yüzlüm, sevdiğim gel artık.
B)   Yalnız kaldım bu şehirde.
C)   Karanlık günlerden aydınlık geleceğe uzanalım.
D)   Bakış açında bazı yanlışlar var.

4- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)    mesela – örnek
B)   hızlı – yavaş
C)   tez – çabuk
D)   ihtiyar – yaşlı

5-İncir çekirdeğini doldurmayacak sözler için tartışıyorlar.”
      Aşağıdakilerden hangisi altı çizili deyimin anlamını karşılar?
A)    çok önemsiz
B)   artarak süren
C)   herkesçe bilinen
D)   bitmek bilmeyen

6-         1-veren               4-şekil
            2-ustalardır         5-ruhumuza
            3-öğretmenler     6-geleceğimize
     Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
A)    6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3
B)   3 – 2 – 5 – 6 – 4 – 1
C)   5 – 6 – 3 – 2 – 4 – 1
D)   3 – 5 – 6 – 4 – 1 – 2

7- Bizim dayı geçenlerde geldi.Ne zamandır kendisinden haber alamıyorduk.Hani annem de bayağı meraklanmaya başlamıştı.
- Acaba dayınız nerelerde? Diyordu.
Baktım, maşallah dayımızın kılık kıyafeti yerinde.Üstelik bu yaştan sonra saçlarını da bir güzel uzatmış, bol paça pantolonuyla, şimdiki zamanın gençleri gibi...
- Hayrola dayı, nerelerdeydin? Diye sordum.
      
Parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir?
A)    Dayı epeydir ortalarda görünmüyordu.
B)   Yazarın annesi dayı için meraklanıyordu.
C)   Dayı kendine yeni bir iş bulmuştu.
D)   Dayı saçı ve kılığıyla gençlere benzemişti.

8- Bu, Roma ’ya üçüncü gelişimdir.Ama Roma, orada doğup orada büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her tablo, her anıt size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Roma’ da heykel vatandaş olmuştur.Roma müzelere gizlenmemiş, bizim gibi sokaklarda cirit atıyor.
      Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)    Daha önce de Roma ’ya gidilmiş.
B)   Her tarihi eser gizemlidir.
C)   Roma çok tarihi eser vardır.
D)   Roma’daki eserler sadece müzelerdedir.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur?
A)    Keşke bugün onu görmeseydim.
B)   Ben de sizinle geleyim mi?
C)   Sınavı gayet güzel geçmiş.
D)   Birden gülmeye başladı.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)    Merve’ yi göremedim dün akşam.
B)   En son güliverin gezilerini okudum.
C)    Kardeşim kedinin adını Tekir koydu.
D)    Dünyaya en yakın gezegen Mars’tır.

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü düşmesi vardır?
A)    Eline sağlık, yemekleri beğendim.
B)   İzmir’ in bahçeleri, sahili çok güzel.
C)   Gelecek yıl askere gidiyorum.
D)   Seher vakti çaldı kapımızı.

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü daralması vardır?
A)    Akşam gezmeye gidiyoruz.
B)   Sana çok kızdı haberin olsun.
C)   Ben sizinle gelmiyorum.
D)   Bu yıl yazlığa erken gideceğiz.

13- Kitap ; düşünenlerin kendisine, yaşadığı zamana bir değer katmak isteyenlerin sığınağıdır.O vazgeçilmez bir ihtiyaçtır ; kesinlikle boş zamanların uğraşı değildir. Bilgisiz yüreklerin, sorularla uyuşmuş beyinlerin sessizlik aradıkları bir liman gibidir kitap sayfaları.
      Parçada asıl anlatılmak istenen nedir?
A)    Kitap, insanın en önemli ihtiyacıdır.
B)   Ara sıra kitap okumak yararlıdır.
C)   Her çeşit kitabı okumak gerek.
D)   Yolculuklarda en iyi dost kitaptır.

14- Yüksekova” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?
A)    Yük – se – ko – va
B)   Yük – sek – ov – a          
C)   Yük – sek – o – va              
D)   Yü – ksek – o – va

15- Aşağıdaki kelimeler sözlük sırasına dizilirse en önce hangisi gelir?
A)    Şeref
B)   Şerif           
C)   Şerbet              
D)   Şevket
16- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ulama yoktur?
A)    Gözlerin var öğretmenim.
B)   Aydın ufuklara çevrili.
C)   Hep güzel yarınları müjdeler.
D)   Boğar ışığında kötülükleri.

17- “Başı duman pare pare,
       Yol ver dağlar, yol ver bana.”
   Yukarıdaki mısralarda kaç tane hece vardır?
A)    15
B)   16
C)   17
D)   18

18- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A)    Yoğurdu
B)   Dolabı
C)   Rengi
D)   Atlastan

19- “…..... El işlerini, altı yedi yaşlarında çevresindekilerden öğrenmeye başlar. Her genç kız çeyizini kendi eliyle hazırlar.”
     Paragrafın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez?
A)    Çalışkandır, Anadolu kadını.
B)   Maharetlidir, Anadolu kadını.
C)   Beceriklidir , Anadolu kadını.
D)   Dikkatsizdir , Anadolu kadını.

20-   Çocuklar, beni de alın içinize
         Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim.
         Çocuklar, imreniyorum şimdi size
         Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim
    Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir?
A)    Çocuk sevgisi
B)   Çocukluğa özlem
C)   Arkadaş sevgisi
D)   Oyun oynama sevgisi

21- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kalınlık- incelik uyumu kuralı aranır?
A)    Çocukluk
B)   Trafik
C)   Alt
D)   Pamukkale

22- Hasta babasının yemeklerine daha az tuz .............  özen ............
    Bu cümledeki boşluklara aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur?
A)    atmaya – duyardı
B)   vermeye – harcardı
C)   katmaya – gösterirdi
D)   sunmaya – verirdi

23- “Pazardan elma ( ) armut ( ) şeftali aldım.”
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir?
A)    nokta
B)   virgül
C)   ünlem
D)   noktalı virgül

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)    Arabamız Bolu’da mola verdi.
B)   Bu filmi TRT’ de seyretmiştim.
C)   Yıllar önce Bursa’dan bir arkadaşım vardı.
D)   Öğrenciler bayramda Çankaya Köşküne çıktılar.

25- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık-incelik uyumuna uyar?
A)    kitap
B)   arkadaş
C)   akşamki

D)   meslektaş