Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

6.Sınıf Deneme Sınavı 2

6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM TESTİ

1)    Temiz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özenle yapılmış anlamında kullanılmıştır?
A)   Temiz hava insan sağlığı için büyük önem taşır.
B)   İşini temiz yaptığı için herkes Ali Usta’ya gidiyordu.
C)   Birikmiş parasıyla temiz bir araba almak istiyordu.
D)   Temiz giyinmek çevreye ve kendine saygının ifadesidir.

2)    “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)    Çukurova’da sıcaklar başladı.
B)     Bir kase sıcak çorba içini ısıtmış.
C)     Çayı sıcak iken içmek dişlere zarar verir.
D)    Sıcak davranışlarıyla gönlümüzü kazandı.

3)    “Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
A)    Bu işin doğrusunu bir de sen anlat.
B)     Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı.
C)     İki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi.
D)    İki yanlış bir doğru eder.

4)    Aşağıdaki kelimeler, sözlükteki sıra gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır?
A)    Tıraş                           B) Tırnak                    C) Tırmık                    D) Tırpan

5)    Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A)    Ev alma, komşu al.
B)     Ne mutlu Türküm diyene!
C)     Ne ekersen onu biçersin.
D)    Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

6)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kurutmak” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)    Bu yaz bolca sebze kuruttuk.
B)     Güneş karları erittiği gibi yerleri de kuruttu.
C)     Belediye çevredeki bataklığı kuruttu.
D)    Ne uğursuz adam! Gittiği yeri kuruttu.

7)    “Tanımak” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A)    Onu görür görmez tanıdı.
B)     Asker arkadaşını yıllar sonra tanıdı.
C)     Alacağı için üç günlük süre tanıdı.
D)    Çocuk, annesini sesinden tanıdı.

8)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A)    Şimdi başı kalabalıkmış, sonra görüşeceğiz.
B)     Olur olmaz şeylerle kafamı şişirdiler.
C)     Soğukta kaldığımdan başım ağrıyor.
D)    Borcu olmayanın başı dinç olur.

9)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyma söz konusu değildir?
A)    Son pişmanlık fayda etmez.
B)     Ne yazık ki fırsatı kaçırdık.
C)     Bir daha mı tövbeler olsun.
D)    Böyle olacağını bilseydim gitmezdim.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır?
A)    Bizim çocuk düşünce, kolunu incitmiş.
B)     Komşular küçük çocuğa kol kanat oldular.
C)     Öğrenciler eğitici kollarda görev aldılar.
D)    Kapının kolu çıkınca, çocuklar dışarıda kaldı.

11) “cam ile ayna” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Kağıt-mendil                                                   B) Hamur-börek
C) Toprak-saksı                                                  D) Fidan-ağaç

12) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok sinirlenmek” anlamındadır?
A)    leb demeden leblebiyi anlamak
B)     gözü korkmak
C)     canından bezmek
D)    küplere binmek

13) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “birikimin, tutumlu olmanın önemini” anlatmaktadır?
A)    Ak akçe kara gün içindir.
B)     Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
C)     Ak koyunun kara kuzusu olmaz.
D)    İşleyen demir pas tutmaz.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük yoktur?
A) Sokakta kaldı.                                     B) Kitabını aldı.
C) Simitçi geldi.                                       D) Evde çalıştı.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A) Bekleyen                                            B) Gözlerin
C) Kalayın                                                           D) Anneciğim

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
A)    Sabah erken horoz öter.
B)     Sanki keskin sesiyle der.
C)     Bağırıyor iş vaktidir.
D)    Kalk işini yoluna koy.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
A)    Bu konuyu artık kapatalım.
B)     Öğretmeni dikkatli dinliyor.
C)     Kara günler kararıp kalmaz.
D)    Her sıkıntının bir sonu var.

18) Gazeteci, elindeki mikrofonu selâm veren adama uzattı.” Bu cümlede altı çizili kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?
A) gazeteci                                              B) mikrofonu
C) selâm                                                  D) uzattı

19) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünlüyle başlayan ek getirilirse ünlü düşmesi olur?
A) müzik                                                  B) resim
C) serin                                                    D) tarım

20)        Beyaz saçlı avcı (  ) köylüye sordu:
      (  ) Buralara kuş düşmez mi ?
      Geyikçi Hoca (  ) Parmağıyla sağ tarafı gösterdi (  )    
           
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,)(“)(“)(.)                                             B) (,)(-)(,)(.)
C) (;)(“)(“)(,)                                             D) (“)(,)(“)(.)