Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

6.Sınıf Deneme Sınavı 1

6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ DENEME SINAVI


1)    “doldurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A.   Rehberlik öğretmeni formları doldurun dedi.
B.   Seni benim hakkımda iyi doldurmuşlar.
C.   Haftasını doldurmadan sorunların içine girdim.
D.   Hüzünle yirmi beşi doldurmakta olduğunu söylüyordu.

2)    “keskin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A.   Bir zamanlar bıçak gibi keskindim.
B.   Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir.
C.   Keskin cam parçalarıyla çeşitli numaralar yapardı.
D.   Eline aldığın bıçak çok keskin, dikkatli ol!

3)    “kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaş” karşıtı olarak kullanılmıştır?
A.   Kuru bir ifadeyle anlatmışsın.
B.   Bu ufaklık ne kadar kuru.
C.   Ben kuru kuru kutlamayı ne yapayım.
D.   Bahçemizdeki kuru ağaçlar kesildi.

4)    “bakmak” sözcüğü aşağıda cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır?
A.   Komşularına her zaman iyi gözle bakmıştır.
B.   Öğrencilerine kendi çocuklarıymış gibi bakıyor.
C.   Vitrinde gördüğü takıma bakmadan geçemedi.
D.   Doktor, her hastaya ayrı ayrı bakacak zamanı olmadığını söyledi.

5)    “Ne kadar hoş, güzel olursa olsun sürekli yapılan bir şey insana sıkıcı gelebilir.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A.   Bal tutan parmağını yalar.
B.   Bal demekle ağız tatlanmaz.
C.   Bal yiyen baldan bıkar.
D.   Balın olsun da Bağdat’tan sinek gelir.

6)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A.   Dostluğumuz çok eski zamanlara dayanıyor.
B.   Oyunun ilk perdesi çok komikti.
C.   Masmavi gökyüzüne karşı uçurtma uçurduk.
D.   Kalemini bir an olsun elinden bırakmıyor.

7)    Aşağıdakilerden hangisi “Ağaç yaprağıyla gürler.” atasözüyle konusu bakımından benzeşir.
A.   Yolcu yolcuyu yolda bulur.
B.   Çok koşan çabuk yorulur.
C.   İp inceldiği yerden kopar.
D.   Yalnız taş duvar olmaz.

8)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kabul etmemek, reddetmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A.   Oğlunun bütün isteklerini geri çevirmişti.
B.   Hemşehrilerinin hepsi de geri  kalmış insanlardı.
C.   Köyün geri çekilen halkını bulmaya çalışıyor.
D.   Hastanenin işleri günden güne geri gidiyordu.

9)    Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Emeksiz elde edilen çabuk tükenir.” anlamındadır?
A.   Sabır acıdır, meyvesi tatlı.
B.   Haydan gelen huya gider.
C.   El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
D.   El elden üstündür.

10) “tütmek” sözcüğü hangi cümlede deyim içinde kullanılmıştır?
A.   Limandan ayrılan geminin bacası tütüyordu.
B.   Sobamız bu akşam da tütüyor.
C.   İzmir burnumda tütüyor.
D.   Ormanın içinde bir duman tüttü.

11) Aşağıdaki deyimlerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A.   Baş göz etmek         : bir kişiyi evlendirmek
B.   Diş geçirememek    : gücü yetmemek
C.   Kulak kesilmek        : dikkatli dinlemek.
D.   Dilinde tüy bitmek   : çok konuşmak

12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
A.   mana – anlam                     B.kaygı – endişe
C.   yanlış – eksik                     D. ak – beyaz

13) “Dar günümde dost düşmanım belli oldu.” Bu cümlede altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A.   zor – kolay                           B. sıska – zayıf
C.   sevinçli – neşeli                  D. dert – keder

14) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi diğerlerinden daha genel anlamlıdır?
A.   meyve                                   B.muz
                  C. elma                                       D. Portakal

15) Aşağıdaki kelimeler sözcük sırasına dizilirse hangi kelime en sonda yer alır?
A.   para                                        B. önlük
                C.  pazar                                  D. naylon


16) “ Varlıklı ……….sevgiden yoksun biri olan Kara Oduncu, altınlarıyla her şeyi satın alacağını düşünür.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A. hatta                                       B. çünkü
C. fakat                                       D. ayrıca

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ pişmanlık duyulduğu” anlatılmaktadır?    
A.   Uzun süredir derslere girmedi.
B.   Bu arabayı almasaydım iyi olacaktı.
C.   Her geçen gün zayıflıyor.
D.   Birden yüreğim sızladı.

18)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ küçümseme” söz konusudur?
A.   Bekleyen derviş muradına ermiş.
B.    Özrü kabahatinden büyük
C.    Affetmek büyüklüktür.
D.   Sizin gibi futbolcuları çok gördük biz.
19) “Okumak, insanı konuşurken ve yazarken başarılı kılar. İnsanın duygu ve hayal dünyasını   zenginleştirir. İnsanı bilgi sahibi yapar. Bir insan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını  okuyarak oluşturur. “
      Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A.   Okumanın yararları
B.   Bilgili olmak
C.  Kişiliğin oluşması
D.  Okuma ve hayal kurma

20) Sanatçının yaşamı, hiç bitmeyen bir kendinden veriştir. Sanatçı, yazmak, çizmek, uğraşmak için hayatta kalma gücünü kendine ayırdıktan sonra geri kalan her şeyini karşılıksız olarak insanlık uğruna harcar; yaratacağı eserin kendisini birçok şeyden mahrum edeceğini bilse bile.
            Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A.   Sanatçının görevi, insanlara yaşama sevinci aşılamaktır.
B.   Sanatçı yaşamı boyunca insanlık için çalışır.
C.  Sanatçı, ortaya çıkardığı eserlerle geçimini sağlar.
D.  Her sanatçının yaşama bakış tarzı farklıdır.

21) “Kuşlar gecenin bir vakti yanıma geliyorlar.” Cümlesindeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır?
A.   Ünsüz benzeşmesi
B.   Ünlü düşmesi
C.  Ünsüz yumuşaması
D.  Ünlü daralması

22) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
A.   Kara üzüm asması
B.   Yeşil olur yazması
C.  Ben yârimden ayrılmam
D.  Kara yazı yazması

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?
A. Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
B. Kardeşim kızamığa yakalandı.
C. Barışmaları için kardeşim ikna etti.
D. Masadaki kitabı bana verir misin?

24) Güzel konuşmanın iki temel hedefi vardır (  ) İkna etmek (  ) açıklamak (  )
Yukarıda parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi    getirilmelidir?
A.   ( : ) ( ; ) ( … )                                           B) ( . ) ( , ) ( . )
C.  ( ; ) ( , ) ( ! )                                              D. ( : ) ( , ) ( . )

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A.  Ankara’lılar bu olaya çok sevindiler.
B. TRT’de çok güzel filmler gösteriliyor.
C. Ali’nin çantası kaybolmuş.
D. Şikâyetlerinizi RTÜK’e bildirin.