Google+ Followers

4 Temmuz 2013 Perşembe

SBS KALKIYOR

SBS KALKACAK, DERSANELER KAPANACAK

Dersaneler kapanacak, SBS kalkacak... Ama çocuklarımızın geleceklerini sadece bir sınava tabi tutmak büyük bir yük. Bu yüzü azaltmak için çalışıyoruz. Tek bir sınav olmayacak. Çocukların sınıfta gördükleri derslerden sınavlar yapılacak, müfredat ön plana çıkacak. Test yeteneği değil, gördüğü dersten ne öğrendi, buna bakacağız.

Neden peki çocukların okul başarısına bakacağız? Araştırmalar gösteriyorki okullarda yapılan sınavlar sağlıklı olmuyor, okul değerlendirmeleri birbirini tutmuyor, öğretmenler öğrencilerin bazılarına iyi bazılarına kötü not veriyor.

Biz sınavı merkezden değerlendirmeyi üstleneceğiz, denetleme yapacağız ve bir standart getireceğiz.Sayın Başbakan açıkladı. Dersaneler kapanacak dedi. Özel eğitim kurumları olacak. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek.Bu konuda komisyon kuruldu, oradan çıkacak raporu değerlendireceğiz.