Google+ Followers

11 Aralık 2012 Salı

VELİ TOPLANTISI

15.12.2012 Cumartesi günü saat 12.30'da veli toplantısı yapılacaktr.Velilerimiz öğrencilerinin öğrenim gördüğü sınıfta bilgilendirilecektir.